Son yıllarda iş yapma biçimleri, satın alma kararları, müşteri beklentileri ve daha pek çok sistem ve davranış değişime uğradı. Dijitalleşme en etkin faktör olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin kısa ve uzun dönemli planlarını da ilgilendiren bu değişim, Ürün Yönetimini de yakından etkiliyor. Bu rehber yazımızda Ürün Yönetimi kavramına ve ürün yöneticisinin görevlerine yakından göz atıyoruz.

Şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken rekabet avantajı elde etmek, müşteri bağlılığı elde etmek ve ürünlerinden maksimum fayda sağlamak için başvurduğu önemli yaklaşımlardan biri Ürün Yönetimi’dir. Doğru zamanda doğru ürünleri piyasaya sürerek pazar avantajı elde etme amacındaki pek çok işletme, Ürün Yönetimi’ni etkin biçimde kullanarak başarıya ulaşıyor. Rehberimize Ürün Yönetimi kavramını özetle açıklayarak başlayalım.

Ürün Yönetimi nedir?
Günümüzün hızlı değişim ve yoğun rekabet koşullarında önemi daha da artan Ürün Yönetimi, işletmelerin mal veya hizmetlerini ortaya koyarken kaliteden ödün vermeden düşük maliyetle ve hızlı biçimde faaliyetlerini ortaya koymasını amaçlayan bir işletme kavramıdır. İşletmenin tüm üretim faaliyetlerinin organize edilmesi, sürdürülmesi ve kontrolü Ürün Yönetimi kapsamında yer alır.

Çoğunlukla markaların ürün satışıyla ilgili çalışmaları dışarıdan görülüyor olsa da, bu çabanın çok daha fazlası arka planda Ürün Yönetimi için ortaya konur. Ürün Yönetimi’nde organizasyonun temellerini sektör, marka ve ürünün kendisi oluşturur.

Ürün Yönetimi kapsamında tedarik yönetimi önemli bir yer tutar. Çalışılacak tedarikçilerin araştırılması, tespiti, iletişimi ve yönetimiyle başlayan ve stok planlaması ve fiyatların belirlenmesi gibi süreçlerle devam eden işlerin bütününden Ürün Yöneticisi sorumludur. Bazı organizasyonlar içinde Kategori Yöneticisi veya Marka Yöneticisi olarak da adlandırılır.


Ürün Yöneticisi’nin Görevleri
İlk ortaya çıkışı 80 yıl öncesine dayanan Ürün Yönetimi kavramı, geçen zaman içinde önemli değişimlere uğradı. Yazımızın başında da değindiğimiz gibi, özellikle teknolojinin etkisiyle yaşanan değişim, geleneksel Ürün Yönetimi yaklaşımında da bazı değişimleri zorunlu kıldı. Günümüzde tamamen müşteri odaklı hale gelen Ürün Yönetimi, tüketici kriterlerinin son dönemde değişmesiyle geleneksel halinden uzaklaşmış durumda.

İşletmeler için müşterinin beklentileri en önemli değer konumuna ulaştı. Ürünlerin üretim ve pazara çıkış hızları müşterinin beklenti ve memnuniyetiyle ölçülüyor ve hesaplanıyor. Bu durumda, üyöneticisinin pozisyonu ve görevleri de zamanın şartlarına uymak durumunda.


Ürün Yöneticisi’nin görevleri elbette iş koluna ve ürüne göre farklılık gösterecektir ama öte yandan şirketin büyüklüğü de belirleyici konumda bulunuyor. Kurumsal bir şirketle yeni kurulmuş bir girişimde Ürün Yöneticisi olmak şüphesiz farklılar içerecektir.
Başarılı bir Ürün Yöneticisi’nin sahip olması gereken vasıfları ve üstlenmesi gereken görevleri şöyle listeleyebiliriz:
Mevcut müşterileri yakından tanımalı ve onlarla sıkı bir iletişim içinde bulunmalı.
Yöneticisi olduğu ürünü herkesten iyi tanımalı ve onu anlatma konusunda uzmanlık geliştirmeli. Bir ürünü ne kadar iyi anlatırsanız, ürün o kadar iyidir.
Medya ve diğer iletişim kanallarına hakim olmalı. Dijital dünyanın sunduğu imkanları iyi kullanabilmeli.
Ürünün gelişim sürecinde her aşamadan haberdar olmalı ve ilk kullanıcı grubunu kendisi oluşturmalı.
Ürünü kullanan müşterilerden geri bildirim toplama konusuna özen göstermeli.
Farklı pazarlama yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmalı.
Pazardaki rekabet ve koşullara göre fiyatlamanın önemini iyi anlamalı.
Kurumdaki tüm diğer departmanlarla ürün konusunda koordinasyonu iyi kurmalı.
Pazarı sürekli yakından takip etmeli, rakip ürünleri de kendi ürünü kadar iyi tanımalı.
Gelişen koşullar ve dinamiklere göre ürününün revize edilebilmesi konusunda dikkatli olmalı.
Ürünle ilgili raporlama yapma becerilerine sahip olmalı.
Satış ekibinin ürünü müşteriye ulaştırırken en iyi biçimde anlatabilmesi için satışçıları eğitmeli. Gerekli dokümanları hazırlamalı.

şletmelerin iş süreçlerinde yaşayabileceği olası aksaklıklar üretim akışını, verimliliği ve maliyeti önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla makineleri çalışmaları boyunca korumak kritik önem taşıyor. Logo Netsis ERP’nin kullanıcılarına sunduğu makine bakım modülü, üretimde makine bakım süreçleri açısından işletmelere önemli avantajlar sunuyor.

Üretimde makine bakım süreçleri, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Makine bakımı; üretim maliyetlerini en aza indirebilmeyi, ürünün daha kaliteli olmasını ve üretimde sürekliliğin korunmasını sağlıyor. Bu nedenle üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin makine bakımı için kaynak ayırmaları önem taşıyor. Logo Netsis ERP’nin kullanıcılarına sunduğu Makine Bakım modülü, makine bakım süreçlerinde kaynaklardan üst düzey verimlilik alınmasını sağlayan tüm fonksiyonları içeriyor.

Üretim süreçlerinin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan makine bakım faaliyetlerini uçtan uca takip etmek ve kayıt altına almak Makine Bakım modülü ile mümkün oluyor. Modül Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Netsis Wings ve Logo Netsis Wings Enterprise çözümleriyle birlikte kullanılabiliyor.

Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü nedir?
Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü, içeriğindeki fonksiyonlarla bakımın uçtan uca takip edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir yazılım. Makine Bakım modülü sayesinde otonom bakımlar tanımlanabiliyor. Bakım planlarının Gantt şemaları ile izlenebilmesi de kullanım kolaylığı sunuyor. Modül kapsamındaki parametreler, bakım talimat şablonları, makine tanımlama ekranları ve bakım sözleşmeleri bölümleriyle üretimde makine bakım süreçleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Makine bakımının işletmelere sağladığı faydalar nelerdir?
Üretim süreçlerinde makine bakımının planlı olarak yapılması gerekiyor. Aksi halde arıza durumunda yapılan onarım nedeniyle zaman kaybı ve buna bağlı olarak üretim kaybı olabiliyor. Plansız bakımda arıza her an olabildiği gibi güvenlik açısından da risk oluşuyor. Makinenin parçalarından herhangi birindeki arıza makinenin işlevini kaybetmesine, hatta operatörün yaralanmasına neden olabiliyor. Bazı durumlarda arızanın kaynağını bulmak için yapılan çalışmalar da yaralanmayla sonuçlanabiliyor.

Makine bakımının planlı yapılmaması arızaların meydana geleceğinin öngörülememesine yol açıyor. Bu nedenle arıza oluştuğunda bakım için harcanan zaman üretim planıyla ters düşebiliyor. Üretimin gecikmesi ya da tamamen durması faaliyetleri aksatmakla birlikte daha büyük hasarlar da oluşabiliyor. Bu açıdan planlı bakım, yani makinelere ya da tesise belirli bir plan ve program doğrultusunda işlem yapılması önem taşıyor.

Üretimde makine bakım süreçleri planlı olarak ilerlediğinde makinelerin, işletme ihtiyaçlarına göre çalışması sağlanabiliyor. ISO 9001 ve Toplam kalite hedeflerine yaklaşmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun koşulları oluşturmak, üretim- performans kayıplarını ortadan kaldırmak planlı makine bakımı ile mümkün olabiliyor. Yapılan araştırmalar da planlı makine bakımının; bakım sürelerinin % 25-30 oranında azalmasına, arızaların %35-45 oranında azalmasına ve üretim kapasitesinin artmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Logo Netsis ERP Makine Bakım modülü, makinelerin çalışma ömürlerinin uzamasında, üretim kapasitesinin ve üretim kalitesinin artmasında etkili oluyor. Üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin üretimde makine bakım süreçleri ve aşamalarında kolaylık için başvurabileceği bir yol haritası işlevi gören Makine Bakım modülü, maliyet, zaman, performans kazanımı sağlamaya olanak tanıyor. Modül makinelerin duruş sürelerini en aza indirgemesi ve stok ve yedek parçaların takibini sağlamasının yanı sıra bakım işlemlerine dair raporlar alarak personeli yönetmeye de imkân tanıyor.

Modülde yer alan Bakım Talimat Şablonları, üretim sahasında yapılan tüm bakımların ayrıntılı şekilde tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor. Makine tanımlama ekranları makine bakım tarihi, süresi, sıklığı gibi bilgilere ulaşılmasını; bakım sözleşmeleri, işletmelerin kendi öz kaynakları haricindeki dış kaynakları kullanarak yaptıkları bakımların takip edilmesini ve bu bakımlara ait sözleşmelerin kaydedilmesini sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirilen inşaat sektörü, insan gücü temelli üretimden makine temelli üretime geçişin hızlı gerçekleştiği bir sektör olarak dikkat çekiyor. Sektördeki eksikliklerin giderilmesinde çözüm yolu ise dijital dönüşüm. Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle paydaş yoğun bir rekabet ortamının oluştuğu inşaat sektöründe dijital dönüşüm ile katma değer sağlıyor.

200’ün üzerindeki alt sektörüyle ekonominin lokomotifi niteliği taşıyan inşaat sektörü, hem üretim hacmi hem ciro bakımından büyüyor. Yarattığı katma değer ve istihdama katkısıyla en dinamik sektör haline gelen inşaat sektörü, yoğun bir rekabet ortamı doğuruyor. İşletmelerin bu rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için dijital dönüşüm önem taşıyor.

İnşaat sektöründe dijital dönüşüm gelecek için yatırım yapmak anlamına geliyor. Dijital dönüşüm, inşaat sektöründe tüm paydaşlar için zaman kazandırıyor. İnşaat sektörü teknolojik gelişmelere diğer sektörlerden daha yavaş uyum sağlasa da pandeminin de etkisiyle verim artırma aracı olarak dijital dönüşüme yatırım yapılıyor.

inşaat sektöründe dijital dönüşüm

Logo’nun inşaat sektörü ile ilgili çözümleri
Dijitalleşme inşaat sektörünün ve yapı üretiminin geleceğini kalıcı kılma potansiyeli taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle Türkiye’nin en aktif sektörlerinden olan inşaat sektörüne katma değer sağlıyor ve sektörün sağlıklı büyümesine olanak tanıyor.

ERP
Logo ERP çözüm ailesinde yer alan J-Platform, Logo j-construction çözümleri karmaşık şantiye süreçlerini kolaylaştırıyor. Dağınık yapıların koordinasyonunu sağlayan ERP çözümleri; taşeron takibi, finansal raporlar, iş gücü yönetimi, iş makineleri bakım/onarımı ve satın alma gibi süreçleri destekliyor. Bu sayede işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Depo yönetim sistemi
Logo WMS Platform ve Logo WMS depo yönetim sistemleri, ürünün siparişinden müşteriye teslimine kadar olan tüm süreçlerin yönetilmesine olanak tanıyor. Proje kodu takibi sayesinde malzemelerin hangi projeye bağlı olduğunun takibi yapılabiliyor. Gereksiz malzeme alımının önlenmesiyle iş gücü, zaman ve maliyetten tasarruf etmek mümkün oluyor.

Saha satış yönetimi
Logo Mobile Sales, hem saha ekibinin işini kolaylaştırıyor hem de saha ekibini yönetmeye olanak sağlıyor. Sipariş girişi ya da fatura kesilme aşamasında proje kodu belirtilmesi sayesinde kontrollü proje takibi yapılabilmenin mümkün olduğu çözüm sayesinde kişiselleştirilmiş raporlar hazırlanabiliyor. GPS ile konum bilgisi kaydı saha satış ekibinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyor.

İş akış yönetimi
Logo Flow, paydaşlar arasındaki iletişim eksikliğini gideriyor. Mobil uyumlu olması sayesinde yönetsel zorluk yaratabilen ürün geliştirme sürecinin mekândan bağımsız yönetilmesini sağlıyor. Masraf yönetiminin yönetilmesi, numune betonların onay mekanizmasından geçirilmesini sağlayarak ve sözleşmelerden hakedişe tüm süreçleri yöneterek işin doğru sonlanmasına katkı sağlıyor.

İş analitiği
İş analitiği çözümleri verilerin görselleştirilmesini ve analiz edilmesini sağlıyor. Logo Mind Insight, riskin en yoğun olduğu sektörlerden biri olan inşaat sektöründe kararların tahminlere değil verilere dayanarak alınmasına olanak tanıyor. Ticari bilgilere ve proje ile ilgili bilgilere her an her yerden erişilebiliyor. Logo Mind Insight, finans ekibine ve proje yöneticilerine analitik bakış açısı sunuyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
Logo CRM ile proje konutlarıyla ilgili satış durumunu anlık olarak takip edip yönetmek mümkün olduğu gibi rezerve edilen konutların hangi müşterilere ait olduğu ve ne zaman teslim alınacağı da kontrol edilebiliyor. Müşterilerle görüşmeler Logo CRM üzerinden ilerletilirken kampanyalarla ilgili geri dönüşler de ölçümlenebiliyor. Konut satışlarının artması için gerekli olan mail, SMS gönderimi gibi pazarlama süreçleri ile müşteri talep ve şikayet yönetimi faaliyetleri de Logo CRM üzerinden yönetebilmek mümkün.

Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat sektöründe genel merkez ve saha arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurulması gerekiyor. Logo Bordro Plus, Netsis 3 Bordro, Logo j-HR, Logo Tiger HR, Logo Netsis HR ve Logo Payroll’dan oluşan bordro ve insan kaynakları çözümleri, iletişimi güçlü kılıyor. İnsan kaynakları süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi, süreç yönetiminde hata payını en aza indiriyor.

İnşaat sektörü, süreçlerin otomatikleştirildiği yazılımlara ihtiyaç duyuyor. Siz de süreçleri tek merkezden uçtan uca yöneterek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir şirket olmak için Logo’nun kapsamlı portföyüne göz atabilirsiniz.

Günümüzde muhasebe, finansal hizmetler ve teknolojiyi birleştiren modern bir iş süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte muhasebenin temeli ilk ticari ilişkilerin başladığı 15. yüzyıla dayanıyor. Ekonomik faaliyete düzen getirmeyi sağlayan muhasebe para kazanmak, yatırım yapmak gibi olgusal kavramların temelini oluşturuyor. Bu yazımızda terminolojik olarak muhasebe nedir, nasıl tutulur sorularını yanıtlıyoruz.

İşletmelerin sektörü ve ölçeği fark etmeksizin muhasebe kaydı tutma zorunluluğu bulunuyor. Muhasebe tutmak kanunların gerektirdiği bir işlem olmasının yanı sıra strateji belirlemek için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla muhasebe birimi işletmelerin sürekliliği için kritik önem taşıyor.

Muhasebe nedir?
Muhasebe nedir sorusunu en basit haliyle finansal işlemlerinin kaydını tutma süreci olarak ifade edebiliriz. Elbette bu süreç bir dizi adımdan oluşuyor. Bu nedenle muhasebe için sistemli bilgiler bütünü ifadesini de kullanabiliriz. Finansal hareketleri bölümlere ayıran, raporlayan ve analiz yapan bu sistem bir işletmenin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. İşletmenin sorunsuz işlemesi finansal kayıtların güncel tutulmasını gerektiriyor. Bu nedenle genel borçlar, vergi borçları, hesaplar ve finansal belgelerin takibi muhasebe birimleri tarafından hassasiyetle yürütülüyor.

Şirketin mali durumu hakkında bilgi edinmeye olanak tanıyan muhasebe kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve analitik, yorum adımlarından oluşuyor. Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtlarının yapılmasının ardından bilanço ve gelir analizi yapılıyor. Ortaklıklar ve kredilerin analizi işletmenin finansal durumunu ortaya koyuyor.

Muhasebe çeşitleri
İşletmenin tüm finansal kayıtlarının ve evraklarının kayıt altına alındığı ve raporlamanın yapıldığı muhasebe genel muhasebe olarak adlandırılıyor. Muhasebe çeşitleri maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve ihtisas muhasebesi şeklinde üç grupta karşımıza çıkıyor. Maliyet muhasebesi üretim işletmelerinde birim ve toplam maliyetleri hesaplarken, yönetim muhasebesi işletmenin kararlarını vermesini sağlıyor. Şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi ve muhasebe denetimi, ihtisas muhasebesi kapsamına giriyor. Muhasebe çeşidi ne olursa olsun sağlıklı ilerlemeyen bir sistem sağlıklı alınamayan karar anlamına geliyor. Bütçe oluşturamayan, finansal raporlar hazırlayamayan işletmeler yönetim politikası oluşturamayıp çalışmalardan verim elde edemiyor.

Muhasebe programları
Muhasebe programları 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planına uygun olarak çalışıyor ve veri girişi ve hesaplama işini kolaylaştırıyor. Tüm mali işlemlerinin takibinin yapıldığı muhasebe programları her ölçekten ve her sektörden işletmelerin iş süreçlerini tek merkezden yönetmesine olanak tanıyor.

Logo muhasebe programları
Logo GO 3, Logo GO Wings, Logo Netsis 3 Entegre ve Logo Netsis Wings Entegre ile ön muhasebe programları Logo İşbaşı ve Logo Start 3’ten oluşan Logo muhasebe programları raporlama ve ticari işlemlerin hukuki ve ticari standartlara uygun hazırlanabilmesine olanak tanıyor. Logo İşbaşı web üzerinden ve mobil cihazlardan erişime olanak tanıyor ve tüm ön muhasebe işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Logo Start 3, stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, ödeme ve tahsilat takibi, banka ve müşteri bilgilerinin yönetimi gibi tüm ihtiyaçların tek noktadan yönetilmesine olanak tanıyor.

Hızlı, sade, pratik ve kişiselleştirilebilen arayüzüyle desteklenen Logo GO 3, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar tüm iş süreçlerinde zaman tasarrufu elde etmeyi sağlıyor. Logo Netsis 3 Entegre de yenilikçi teknolojisi sayesinde iş süreçlerinde uçtan uca yönetimi mümkün kılarak KOBİ’lerin dijitalleşmesinde yardımcı oluyor. Logo GO Wings ve Logo Netsis Wings Entegre çözümü ise süreçlerin zaman ve mekân bağımsız olarak istenilen yerden yönetilmesini sağlıyor.


1- e-İrsaliye Nedir?
Kağıt sevk irsaliyesi ile bire bir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. Elektronik irsaliyenin standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiştir. e-İrsaliye kağıt olarak düzenlenen, en az üç nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özelliklere ve hukuki niteliklere sahiptir ve sevk irsaliyesinin yerine geçmektedir.

2- Kağıt irsaliye ile e-İrsaliye’nin farkı var mıdır?
E-irsaliye, kağıt irsaliye ile birebir aynı niteliklere sahip olacaktır.

3- e-İrsaliyeye ne zaman geçebilirim?
E-İrsaliyeye 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçiş yapabilirsiniz.

4- Kimler e-İrsaliye düzenleyebilir?
e-Fatura sistemine kayıtlı olan tüm kullanıcılar e-irsaliye sistemine dahil olabilecektir.

5- e-İrsaliyenin e-Fatura ile benzer noktaları nelerdir?
e-İrsaliye, e-Faturadan bağımsız bir uygulamadır ancak e-faturada olduğu gibi, merkezinde GİB’in olduğu bir uygulama olarak hayatına başlayacaktır.

6- Kendi depolarım arasındaki sevkiyatta düzenlediğim irsaliyeleri, elektronik ortama taşıyabilecek miyim?
Dahili sevkiyat kapasamında depolarınız arası oluşan irsaliyeleri elektronik ortamda düzenleyebileceksiniz.

7- e-İrsaliye kullanıcıları için yol denetimi nasıl olacak?
Yol denetimleri devam edecek ve kontrol memurları e-İrsaliye bilgilerine ellerinde bulunan tabletler üzerinden ulaşabileceklerdir. Araca ait plaka bilgisi ve şoföre ait TC kimlik numarası e-İrsaliye üzerinde yer alacaktır. Bu bilgiler ile tablet üzerinden e-İrsaliyeye ulaşılabilecek ve denetim yapılabilecektir.

8- e-İrsaliyeye alıcı tarafından kabul/ret yanıtları verilebilecek mi?
E-İrsaliye sisteminde alıcı tarafından kabul veya kısmi kabul yanıtlarının verilmesi mümkün olacaktır.

9- e-İrsaliyeye alıcı tarafından verilecek yanıt için belirli bir süre var mıdır?
Alıcıların gönderilen e-İrsaliyeyi 7 gün içinde yanıtlamaları gerekmektedir. Yanıtlanmayan e-irsaliyeler “Kabul” statüsünde sayılacaktır.

10- Herkese e-İrsaliyeyi gönderebilecek miyim?
e-İrsaliye gönderimi kapalı bir sistem üzerinden ilerleyeceği için sadece sisteme kayıtlı firmalar birbirlerine e-İrsaliye gönderebileceklerdir. Taraflardan birinin e-İrsaliye sistemine kayıtlı olup diğerinin olmadığı durumlarda, e-İrsaliye kullanıcısı firma tarafından diğerine kağıt irsaliye düzenlenecektir.

11- Alıcı olarak e-İrsaliye kullanıcısı değilsem kağıt irsaliye düzenlemeye devam edebilir miyim?
e-İrsaliye sisteminin kullanabilmek için her iki tarafın da kayıtlı kullanıcı olması gerektiğinden, alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilebilecektir.

12- İrsaliye yerine e-Arşiv fatura kullanmaktayım. e-İrsaliyeye geçersem ne yapmalıyım?
Siz ve alıcı e-irsaliye kullanıcısıysa, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlemelisiniz. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse sadece e-arşiv fatura düzenleyerek sürecinize devam edebilirsiniz.

13- e-İrsaliyenin kağıt çıktısını almaya gerek var mıdır?
Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.

İşletmelerin muhasebe süreçlerinde büyük önem taşıyan ve aynı zamanda şirketin genel resmini görmek ve gelecek stratejilerini buna göre belirlemek konusunda da değerli olan gelir tablosu konusunu bu yazımızda işliyoruz. Gelir tablosu nedir ve gelir tablosu nasıl hazırlanır temel sorularının yanı sıra, gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosu örneği de bu blog yazımızda yer alan başlıklar.

GELİR TABLOSU NEDİR?

Öncelikle, gelir tablosunun en yalın haliyle tanımını yapalım. Gelir tablosu, işletmelerin belirli bir dönem içerisinde elde ettiği tüm gelirlerle birlikte, aynı dönemde üstlendiği gider ve maliyetler ile bunların neticesinde şirketin elde ettiği dönem net kârı ile net zararını gösteren tablodur. Gelir tablosu, söz konusu dönem için bir faaliyet sonucunu ortaya koymaya yarar.

GELİR TABLOSU TÜRLERİ

Temelde iki tip gelir tablosundan bahsedebiliriz. Birincisi “Hesap tipi gelir tablosu” olarak anılır. İkinci gelir tablosu türü ise “Rapor tipi gelir tablosu”dur.

GELİR TABLOSU NASIL HAZIRLANIR?

  • Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde gelir tablolarını düzenlemek zorundadır. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.
  • Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.
  • Esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağan dışı giderler ayrı ayrı gösterilir.
  • İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır.
  • Gelir tablosunu düzenlenebilmesi için dönem sonlarında dönem sonu envanter işlemlerini tamamlanır, satılan malların maliyet kaydı yapılır. Sonrasında gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılarak kapatılır.
  • Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında gelir tablomuzu düzenleyebiliriz ya da bilgisayarda alabiliriz.
  • Daha sonra da 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690- “Dönem Kâr ve Zarar Hesabı”na devredilerek kapatılır.

GELİR TABLOSUNUN BÖLÜMLERİ

Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin belirli bir döneme ait faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve hangi aşamada kâr veya zararda olduğunu tespit etmek mümkün olacaktır. Bu incelemelerde, şirketin faaliyette bulunduğu iş alanının kârlı olup olmadığı, borç yükünün miktarı, geçmişten gelen başka yükümlülükleri olup olmadığını anlamak mümkün olabilecektir.

GELİR TABLOSU İLKELERİ

Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir tablosunun düzenlenmesinde mali tablolar ilkeleri esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve süreklilik göstermeyen olağan dışı gelirler ayrı ayrı gösterilir.

Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilir ve hiçbir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA BENİMSENEN GELİR TABLOSU İLKELERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.

d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.

e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.

f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.

g) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.

Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.

ı) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.

GELİR TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI

İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla ek formlardaki biçimde düzenler. (Ek Tablo 3-4)

Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “diğer” başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ

1. YIL2. YIL3. YIL
GELİRLER
Satış Gelirleri  (net)
Diğer Gelirler
TOPLAM GELİRLER
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR
Giderler (-):
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
Araç Giderleri (yakıt, bakım, kiralama dahil)
Ofis Malzemeleri
Bankacılık Hizmet Giderleri
Sigorta Giderleri (sorumluluk, varlık, araç dahil)
Profesyonel Hizmet Giderleri (hukuk, muhasebe, tescil)
Kira Giderleri (bina ve ekipman)
Vergi ve Lisans Giderleri
İletişim Giderleri
Elektrik, Su, Gaz vb. Giderler
Personel Giderleri
Personele Sağlanan Diğer İmkanlara İlişkin Giderler
Hissedarlara Ödenen Maaş veya Diğer Ödemeler
Diğer
Diğer
Faaliyet Karı
Finansman Giderleri (-)
Finansman Gelirleri (+)
Diğer
Vergi Öncesi Dönem Karı
Vergi Gideri (-)
Net Kar
×

Merhaba!

Whatsapp üzerinden hemen iletişime geçmek için aşağıdan temsilci seçebilirsiniz.

× Hemen iletişime geçin